Incontro di poesia romena e italiana

"ASPETTI DELLA POESIA ROMENA E ITALIANA CONTEMPORANEA"

28/31 marzo 2013 - Alba Iulia - Romania   

 

<<

 

 

 

Aspecte ale poeziei romanesti si italiene contemporane din 28-31 martie 2013
Un colocviu care s-a desfasurat in 29 si 30 martie la Alba Iulia din Romania, in Sala Senatului a Universitatii „1 Decembrie 1918”, o importanta intalnire centr
ata pe poezie si literatura impletind un schimb cultural transfrontalier intre Romania si Italia, finantat de Consiliul Judetean ALBA.
La colocviu au participat din Romania mari critici literari nationali si presedinti a celor doua institutii organizatoare principale a scriitorimii USR –Filiala AB-HD prin prof.univ.dr. Aurel Pantea si Asociatia Culturala „PRO-ISIS” din Orastie prin ec. Elena Daniela Sgondea (poet, scriitor, impresar artistic si interpret de limba italiana), la deschiderea acestui eveniment a participat si presedintele Consiliului Judetean domnul Ion Dumitrel.
Invitati din Italia, Angelo Manitta, Giuseppe Manitta, Enza Conti care vin din Sicilia, Angela Lo Passo provenind din Calabria si din Viterbo Raffaele D'Orazi caruia ii este tot mai apreciata formele sale de scriitura poetica .
La manifestare a asistat din partea Consulatului General al Italiei in Romania dl. Gianfranco Fraccarollo competent pentru judetele Alba si Hunedoara iar evenimentul s-a incheiat cu o vizita in Blaj la vescovatul bisericii Greco Catolica unde isi are resedinta un Cardinal Roman, in prezenta Vescovului Monsignor Claudiu Lucian Pop.
Ricardo Spinella
traducator si interpret al evenimentului: Elena Daniela Sgondea

Aspetti della poesia rumena e italiana contemporanea - 28-31 marzo 2013
Si č svolto il 29 e 30 marzo ad Alba Iulia una provincia della Romania in Transilvania, presso la sala del Senato dell'Universitŕ 1 dicembre 1918, un importante incontro imperniato sulla poesia e letteratura per un interscambio culturale fra Romania e Italia.
Al simposio hanno preso parte per la Romania i maggiori critici nazionali e i presidenti delle due principali associazioni di scrittori USR e di cultura internazionale Asoc. PRO-ISIS di Orastie: il prof. Aurel Pantea (docente universitario) ed ec. Elena Daniela Sgondea (poeta, scrittrice ed interprete), all'incontro ha partecipato anche il presidente della Provincia di Alba Iulia, dottor Ion Dumitrel.
Per l'Italia, Angelo Manitta, Giuseppe Manitta, Enza Conti proveniente dalla Sicilia, Angela Lo Paso proveniente dalla Calabria, nonché il viterbese Raffaele D'Orazi che vede sempre piů apprezzate le sue forme di scrittura.
All'incontro ha assistito anche il console italiano presso l'ambasciata d'Italia il dott. G.F. Fraccarollo, l'evento si č concluso con una visita presso il vescovado di Blaj, della Chiesa Greco-Cattolica dove risiede anche un Cardinale Romeno, alla presenza del Vescovo Monsignor Claudiu-Lucian Pop.
Riccardo Spinella
traduttore e interprete dell'evento: Elena Daniela Sgondea

 

Astăzi, 29 martie, începând cu ora 10.00, în Sala Senatului a Universităţii “1 Decembrie 1918″ Alba Iulia  a avut loc deschiderea colocviului  bilingv, “Aspecte ale poeziei române şi italiene contemporane”, ce se desfăşoară timp de două zile la Alba Iulia. Scriitori, oameni de cultură din Italia şi scriitori români, membri ai filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România s-au reunit în aceste zile în oraşul Marii Uniri pentru a pune bazele unei colaborări culturale mai strânse între Italia, România şi Moldova.

 În deschiderea colocviului, preşedintele filialei USR Alba-Hunedoara, poetul, criticul şi universitarul Aurel Pantea şi preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel au adresat un cuvânt de bun venit celor prezenţi, exprimându-şi totodată dorinţa continuării acestui proiect.  În continuare au avut loc mai multe discursuri care au pus accent pe necesitatea consolidării schimburilor de idei între scriitorii şi oamenii de cultură din România şi Italia dar şi din Republica Moldova.

 Astfel, Academicianul Angelo Manitta a făcut o frumoasă prezentare a poeţilor români apăruţi în reviste culturale italiene din Sicilia. Raffaele D’Orazi, poet şi sociolog italian, a vorbit în discursul său despre  “Rolul poeziei în societatea contemporană”. Giuseppe Manitta, crititic şi redactor la diferite reviste de cultură din Sicilia,  a vorbit despre raporturi existente între literatura română şi literatura italiană, cu trimitere la marii poeţi Mihai Eminsecu şi Giosue Carducci. Enza Conti – director Academia Internaţională Convivio, a descris evenimentul ca fiind o ocazie de reală interculturalitate, apreciind totodată importanţa cuvântului care pune în contact diversităţi culturale. Angela Lo Paso – poet şi profesor de literatură italiană şi latină şi redactor la diferite reviste culturale, a vorbit auditoriului despre poezie ca vocaţie şi autenticitatea cuvintelor care unesc România şi Italia, concluzionând că literatura română este sincronizată cu marile valori universale. Fabrizio Carrieri – compozitor de muzică, cunoscută în România din anii 76, s-a referit în discursul său la importanţa integrării persoanelor cu dizabilităţi în astfel de evenimente.

Prezent la conferinţă, academicianul Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a apreciat  proiectul ca fiind un început pentru lansarea unei axe culturale Alba Iulia – Roma – Chişinău.”

Au fost prezenţi la eveniment poeţii şi publiciştii Eugen Evu, Ion Mărgineanu, Gheorghe Dăncilă, scriitorul şi  romancierul Cornel Nistea, poetul şi romancierul Mircea Stâncel, care au citit din creaţiile lor, precum şi criticul şi istoricul literar Gabriela Chiciudean, Mioara Pop, directoarea Bibliotecii Judeţene “Lucian Blaga” Alba şi criticul şi istoricul literar Ironim Munteanu.

Acest eveniment este doar un prim pas spre extinderea acestor tipuri de relaţii ale scriitorilor din filiala Alba Hunedoara a USR cu scriitori străini. Ţinând seama că scriitorul este şi o voce a arenei publice, suntem siguri că asemenea schimburi de idei vor avea menirea să consolideze un alt tip de imagine a României şi a românilor peste hotare”, a declarat Aurel Pantea.

Dialogul multicultural a continuat vineri după-amiază prin prezenţa oaspeţilor la expoziţia artistului plastic Mihai Grecu, stabilit la Paris, ce a avut loc în Sala Aula Magna a Universităţii “1 Decembrie 1918”.

Prin acest proiect cultural, în premieră la Alba Iulia, organizatorii doresc familiarizarea publicului albaiulian, iubitor de poezie, cu valori ale literaturii italiene contemporane, precum şi cu un vocabular poetic, sursă a aceloraşi rădăcini latine.

Sâmbătă, 30 martie, delegaţia va face o excursie documentară „Pe urmele latinităţii”, la Blaj.

Evenimentul este organizat de Filiala Alba-Hunedoara a USR, Consiliul judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi Centrul Cultural Italian Alba Iulia.

Oggi, 29 marzo, dalle ore 10.00 nella Sala del Senato dell'Universitŕ "1 Dicembre 1918" č stato aperto un simposio bilingue: "Aspetti della poesia rumena e italiana  contemporanea", che si svolgerŕ nell'arco di due giorni ad Alba Iulia. Scrittori, artisti provenienti dall’ Italia e scrittori romeni, Alba, i membri del ramo Hunedoara dell' Unione della Romania degli scrittori si sono incontrati in questi giorni nella cittŕ della Grande Unione per stabilire una piů stretta collaborazione culturale tra l'Italia, la Romania e la Moldavia.

 Apertura del simposio, USR Alba Hunedoara presidente di ramo, poesia, critico e Aurel Pantea accademici e Alba County Council, John Dumitrel ha detto alcune parole di benvenuto ai presenti, esprimendo la volontŕ di continuare il progetto. Inoltre ci sono stati diversi interventi che hanno sottolineato la necessitŕ di rafforzare lo scambio di idee tra scrittori e uomini di cultura in Romania e in Italia e la Repubblica di Moldova.

 L'Accademico Manitta Angelo ha fatto una bella presentazione di poeti rumeni, pubblicazioni culturali in italiano dalla Sicilia. Raffaele D'Orazi, poeta e sociologo italiano, ha parlato nel suo discorso su "il ruolo della poesia nella societŕ contemporanea." Giuseppe Manitta, critico e redattore per diverse riviste di cultura in Sicilia, ha parlato del rapporto tra letteratura romena e letteratura italiana, con riferimento al grande poeta Mihai Eminsecu e Giosuč Carducci. Enza Conti - Convivio International Academy regista, ha descritto l'evento come occasione per una vera interculturalitŕ, pur apprezzando l'importanza della parola che riunisce la diversitŕ culturale. Angela Lo Passo - poetessa e professoressa di letteratura italiana e latina e redattrice di varie riviste culturali  ha parlato di poesia come una vocazione e parole autenticitŕ che collegano la Romania e l'Italia, concludendo che la letteratura romena č sincronizzata con i grandi valori universali. Fabrizio Carrieri - compositore, conosciuto in Romania negli anni 70,  nel suo intervento sottolinea l'importanza di integrare le persone con disabilitŕ in tali eventi.

Presenti alla conferenza, presidente dell'Unione Accademico Michael cimpoi moldavo Writers ', hanno detto che il progetto come un inizio per lanciare un asse culturale Alba Iulia - Roma - Chisinau ".

Erano presenti i poeti di eventi e pubblicisti Eugen EVU, Margineanu Ion Gheorghe Dancila, scrittore e romanziere Cornel alcuni, poeta e romanziere Mircea Stancel, che ha letto dalle loro opere e critico letterario e storico Gabriela Chiciudean Mioara Pop, direttore della biblioteca Contea "Lucian Blaga" Alba e critico e storico letterario Ironim Munteanu.

" Questo evento č solo il primo passo verso l'espansione di questi tipi di rapporti di scrittori Alba Hunedoara ramo USR con scrittori stranieri. Considerando che lo scrittore č la voce della scena pubblica, siamo sicuri che tali scambi di idee saranno progettati per rafforzare l'immagine di un altro tipo di Romania e romeni all'estero ", ha detto Aurel Pantea.

Il dialogo multiculturale č continuato Venerdě pomeriggio, ospiti della mostra dell'artista Mihai Grecu, con sede in Parigi, che ha avuto luogo presso l'Aula Magna dell'Universitŕ "1 Decembrie 1918".

Questo progetto culturale č il primo in Alba Iulia, gli organizzatori vogliono la familiaritŕ del pubblico, amanti della poesia, con i valori della letteratura italiana contemporanea, cosě come un vocabolario poetico, fonte delle stesse radici latine.

Sabato 30 marzo, la delegazione farŕ un tour  "Seguendo il latino" Blaj.

L'evento č organizzato dalla Filiale di Alba USR Hunedoara, Alba County County Library Consiglio "Lucian Blaga" Alba in collaborazione con l'Universitŕ "1 Decembrie 1918" Alba Iulia Centro Culturale Italiano.

VITORCHIANO

SPETTACOLI

Associazioni, Fondazioni...

Comuni e Province

 

FOTOVIDEO

 

FOTO d'arte

 

<< indietro

 

Altre foto >>

Il sito č ottimizzato per Internet Explorer versione 4 o successiva - Risoluzione consigliata 1280x1024 caratteri medi

Copyright © FOTOVIDEOLAB di Riccardo Spinella - Tutti i diritti riservati - Listino prezzi

=---MOTORE---=    di ricerca interno

Contribuisci ed aiuta a far crescere FOTOVIDEOLAB

 - Web Master -

 FVL